k navigaci k navigaci (produkty)

Obchodní podmínky

1. Právnická osoba
 

Provozovatelem internetového obchodu www.tennis-sport.cz je společnost KR servis v.o.s

IČ: 262 30 909, DIČ: CZ: 26230909.

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Společnost KR servis v.o.s je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle A, vložce č.13346 .

 

2. Objednávka

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické nebo prostřednictvím e-mailu, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedené též na ZL).


 

3. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:


bez udání důvodu
zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech). V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:


Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu. Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt.
K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnu po fyzickém obdržení zboží. V případe nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).


 

5. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2–8 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech muže být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje doklad. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a Slovensku. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci košík.

 

6. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Servis a reklamace.


 

7. Ochrana osobních dat


Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


 

8. Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dopředu převodem na účet prodávajícího nebo dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost).

 

9. Slevy


Pro zákazníky internetového obchodu www.tennis-sport.cz jsou připraveny následující slevy:

4% z částky bez DPH z celkové objednávky pro tenisové trenéry

4% z částky bez DPH z celkové objednávky pro registrované hráče ČTS

4% z částky bez DPH z celkové objednávky pro tenisové kluby v ČR

Pro uplatnění této slevy stačí poslat naskenovanou trenérskou licenci, registrační průkaz nebo prokázat, že jste zástupce klubu na mail k.bednar@tennis-sport.cz . Do předmětu mailu napiště SLEVA 4%. Dále je nutné se zaregistovat. Po ověření Vašich údajů Vám bude nastavena odpovídající cenová hladina. Poté po přihlášení uvidíte přímo u produktů zvýhodněné ceny.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností KR servis v.o.s., a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřné objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice firmy, si KR servis v.o.s.,. vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.tennis-sport.cz .
 Sledujte nás
na Facebooku